X Kongres Papierników Polskich
6 czerwca 2024 r.
Hotel Andel's, Łódź
|| Program Kongresu
Program Kongresu jest dostępny poniżej:
Program Kongresu (PDF)
|| O Kongresie
Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Papierników Polskich,
Mamy przyjemność poinformować Państwa, że zgodnie ze statutem SPP na 6 czerwca został zwołany X Kongres Papierników Polskich, na którym zostaną przedstawione wyniki wyborów do władz. Po zatwierdzeniu przez Kongres wyników głosowania ukonstytuują się nowe Władze Stowarzyszenia.
Do uczestnictwa w otwartej części Kongresu zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Stowarzyszenie Papierników Polskich
Plac Komuny Paryskiej 5A
90-007 Łódź
WWW.SPP.PL